<<powrót do strony głównej
Regulamin newsletter'a centrumskarpet.pl
Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z newsletter'a udostępnianego przez stronę internetową centrumskarpet.pl, a nalężącą do Firmy Karo z siedzibą w Aleksandrowie łódzkim, przy ul.Krótkiej 26
  1. Newsletter jest wysyłany na zarejestrowany przez użytkownika adres poczty elektronicznej, zawiera informacje związane z aktualną działalnością firmy Karo do której należy serwis centrumskarpet.pl
  2. Otrzymywanie newsletter'a jest bezpłatne
  3. Newsletter jest wysyłany w momencie ważnych wydarzeń związanych z oferowanymi przez firmę Karo produktami, drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego
  4. Zarejestrowany użytkownik w każdej chwili może zmienić adres, na który jest wysyłany newsletter lub zrezygnować z dalszego jego otrzymywania wypełniając odpowiedni formularz
  5. Akceptacja regulaminu przez użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z obsługą newsletter'a
  6. Newsletter zawiera między innymi reklamy, aktualną ofertę handlową i wydarzeniach dotyczących Firmy Karo.
  7. Firma Karo, do której należy strona internetowa centrumskarpet.pl, nie będzie udostępniała powierzonych jej adresów poczty elektronicznej osobom trzecim.
  8. Firma Karo, do której należy strona internetowa centrumskarpet.pl ma prawo do jednostronnej zmiany zapisów regulaminu z przyczyn techniczno - organizacyjno - ekonomicznych.